Kvalitet och miljö

Vår flexibilitet...
Då vi är ett mindre transportföretag är personlig service A och O för oss. Med flexibla lösningar och enkel kommunikation arbetar vi nära våra kunder för att skapa och behålla goda kundrelationer.

..blir din trygghet
Vårt engagamang för våra kunder visar sig i budets servicevilja och vår strävan efter att hålla våra löften om leveransprecision till alla pris. Du skall kunna känna dig säker på att tjänsten utförs med överenskommen kvalitet och att godset blir levererat inom utlovad tid och i oförändrat skick.

Vi arbetar fortlöpande med att förbättra verksamheten ur miljösynpunkt och vi verkar för att, så långt det är möjligt, att begränsa verksamhetens miljöpåverkan. Mindre lastbilar och ett optimerad logistik ger inte bara leveranstrygghet och kostnadsfördelar, utan det bidrar även till att begränsa transportens utsläpp.

Get Adobe Flash player

© 2009 BUDSPECIALISTEN
Telefon:+46 40 96 66 60
Fax:+46 40 93 90 02
Mobil:+46 733 22 13 11
E-post:info@budspecialisten.se